Onder constructie

augustus 22nd, 2012

Beste ARKvrienden,
De werkgroep is hard bezig met het opnieuw inrichten van een eigen
website waarop allerlei berichten en mededelingen kunnen worden geplaatst. Deze site zal dan worden vervangen voor een ander model
en indeling. Het zal enige tijd mogelijk zijn via deze site onze berichten nog te lezen. Daarna zal alleen de nieuwe site er zijn.
Over een paar dagen zal de inlogcode voor deze site worden medege deeld.
vr gr

de Werkgroep

Verslagen 2005 t/m 2009

januari 18th, 2009

2009 01  verschillend geloven,  R.Bruinsma, 02 Genade, A.Jonges, 03 Genesis 1 en 2, R v.Moere, 04 Genade en Waarheid, G.Altink, 05 Identiteit ZDAm W.Altink, 06 Drieluik vh Geloof, N.Kooren, 07 Grenzen aan inclusieviteit van God, J.Tuinstra, 08 Seidermaal, Gerard en Hans,  09Hemelvaart in Div.Culturen, G.Dullaart, 10 Kleine groepen in de Adv.kerk, P.Gude 11Religieusheid een complex fenomeen, J den Hollander, 12 Onhoudbaarheid Uitl.Daniel 8 en 9, J.Oppedijk, 13 Sabbat, zegen of  beletsel, B.Slond, 14 Invloed politiek en maatschappelijke omstandigheden in Israel op de vorming van de Evangelien, B vd Kamp, 15 Is er leven na een gezonde geloofscrisis, Jan Koeweide,  16 Kenmerken van een bloeiende kerk, Henk de Roest 17 –St Klaas 18 Kerst in ARK, de Werkgroep.

2008: 01 Terugblik ,-W.Altink, 02 Intelligent design,-HvWestrhenen, 03 Hernieuwde kijk op Profetieen, J. Oppendijk, 04 Stromingen binnen de kerk,  H.vd Kamp, 05 Documenten vd kerk, oorsprong en gezag, R. Bruinsma, 06 Geen dienst, doorgeschoven naar 5 april, 07  Groepsaktie via enquete bijstelling ARK diensten, 08 Bij wijze van spreken over God Drieeenheid, G.Frenk, 09 ARK samenkomst met Engelse groep kinship, -Mike Lewis, 10 Engelse churchplanters/model Evangelie Midras, J. Koeweiden, 11 Klaas Hendriks en een God die niet bestaat, I.vPutten, 12 Het Verbondsboek Wetenschap en Religie, N.Kooren, 13 Bevrijding – meditatieve dienst, J.Engelgeer, 14 Geen dienst, 15en 16 vakantiestop augustus, 17 Presentatie werkplan, Vragen/antwoorden, Samen eten, HvWestrhenen, 18 Titel? R.Dingjan, 19 Stadia van Fowler, I.vPutten, 20 Joseph, Yjo Akkermans, 21 Schepper en Intelligent Designer, J.Oppedijk, 22 Kerst met Inspirited, P. Dingemanse

2007 1 “Licht” in het Johannes-Evangelie,W Altink, Viering–H.Supper,-G.Frenk/W. Altink, 2 Daniël en Openbaring,R.Bruinsma, 3 Evolutionist en het sabbatsgebod, C.Dingemanse, 4 Wat is uw Godsbeeld- groepsgesprekken de werkgroep, 5 Bijbelse Theologie in het licht van verschillende vertalingen en daarin ook de verschillen die door deze vertalingen zijn ontstaan.Ds.Y. Akkerman, 6 Midras vergl. Samuel met Mattheus, AvdKamp, 7 Je geloofsleven, ontdek het door Fowler, L.vDijk, 8 Voor een overlevende geloofsgemeenschap,moet je duidelijk voor ogen krijgen wat blijvend is, waar je mee verder kunt gaan in de tijd, waar de kerk op dit moment midden in zit. J.Tuinstra, 9 geen dienst 10 Verlossing brengt verzoening, N.Koorer, 11De verheerlijking op de berg, L.Lijkendijk, 12 Bijbel exegese, W.Willems, 13 Bijbellezen vrijheid gebondenheid,-H.vd Kamp, 14 geen dienst, 15 Jezus bid voor eenheid, D. Kerssen, 16 Protestantisme, Ds. Heetderks, 17 Toekomst vd Adventkerk,B.Slond,  18 Poezie, R.Schouten,19  Het Jeruzalem dilemma, P.Daniels, 20 geen dienst, 21 Verzoekingen, D v Ommeren, 22 Adventoverdenking, G. Frenk, NB op 23 juni hebben we de divisie voorzitter van churchplants, Laslo Kovacs in Zoetermeer op bezoek gehad.

2006  1 Bonhoeffer,-W.Altink ,2 Postmodernisme,-B.Ottensen vztr. Zweedse nu Deense Conf. 3 Alwetendheid van God,-G.Altink, 4  Verloren zoon en zegenende Vader, –R.Dingjan, 5 Marc Chagall en de Joodse Feestdagen,-A. Willems en G,Dullaart, 6 Onze kalender,-N.Kooren, 7  verhaalmodellen in de Torah,-B.vd Kamp, 8 Viering, Pasen,-G.Frenk en W. Altink, 9 Het Post-moderne Christendom,-R Bruinsma, 10 Alsof Hij er is,-A. Jonges, 11 Impact van ziekte op de mens,-Elise Happé, 12 De eerste drie reizen van Paulus,-G. Dullaart, 13 Jezus, Elia en Elisa, G.Frenk ,14 Brood in zijn handen, aanzet tot geloven,-C.vdPloeg, 15 viering,-W. Altink,16 De Bijbel Gods Woord,-M.Altink, 17 Voorbereiding ARK dialoog,-G.Frenk, 18 informatie  structuur, voorbereiding ARK dialoog,-Werkgroep, 19 Basisregels schriftexegese,-C.Dingemanse,  Vierde  zendingsreis v. Paulus,-G Dullaart, 21 Inspiratie,-G.Frenk, 22 Kunst in de Chr.Kerken,-Bertha Saveniers 23 ARK discussie,-G.Frenk / W.Altink,24 Kerkzangdienst met Krkkr. Dabar.

2005 1 Ik–God-Ik, R,Bruinsma, 1a Proefdiscussiemiddag,-W.W.  3 PasenViering, -W.Altink en G.Frenk  4 Kringgesprek rondom  het Woord -G. Frenk / B vd Kamp 5 Hoe goed moet een mens zijn, –T. Plomp 6 Avondmaal–viering –G. Frenk, 8 Veranderende tijden,andere God,- H. Koning , 9 Agapé – allemaal, 10 Vragen stellen-Lv Dijk. 11 Inspiratie van God en de Mens, –J. Koeweiden, 12 Reaching todays -World,-I.Hamilton, 13 Beelden in de Bijbel,-G.Dullaart, 14  Kerstfeest viering  – G. Frenk.